Erinevus ettevõtte ja partnerluse vahel

Ettevõte, mis soovib oma aktsiatesse kaasata teisi investoreid, peab olema asutatud ja kuuluma rohkem kui ühele inimesele, kellel on sama ühine eesmärk. Seltsingu puhul seisneb peamine erinevus ettevõtte vastutustes. See tähendab, et nii kasum kui ka kohustused jagatakse vastavalt partnerite vahel kokku lepitud protsendile omandivormist.

Iga partneri vastutuse kaitse määrab investeeringu aste. Nii nagu füüsilisest isikust ettevõtja ei paku piiratud vastutusega kaitset, ei ka ühing.

Tuleb märkida, et ühinguid on kahte tüüpi: üks on usaldusühing ja teine ​​täisühing.

Täisühinguga tegelemine tingib piiratud investeerimisvõimalused ja vastutuse kaitse puudub. Aktsiaseltsi eeliseks on selle käivitamise lihtsus ning maksuregistrite ja aruandluse lihtsustamine. Maksud kehtivad iga partneri kohta eraldi. Peab olema äriplaan, kus lepitakse kokku osaluse protsent ja kes millistel ametikohtadel asub. Enamikul juhtudel on mõistlik omada ettevõtte juristi projekti (partnerlusleping).

Kui rääkida korporatsioonidest, on maksusüsteem palju keerulisem. See on täisühingu puhul vaid üks peamisi erinevusi. C-Corporationiga maksab ettevõte makse aktsionäridest eraldi. S-Corporation on lihtsalt C-Corporation, millele on antud S-korporatsiooni staatus pärast 2553 IRS-vormi täitmist. See muudab korporatsiooni ja selle aktsionäride maksustamisviisi. Sel juhul saavad aktsionärid maksta makse nagu siis, kui nad oleksid seltsingu liikmed, mitte tavaline ettevõte, mida maksustatakse selle alusel.

Partnerlus- või korporatsiooniks olemise otsus sõltub sellest, millised on teie ootused ettevõttele. Kui soovite aktsionäride osalust, peate minema korporatsiooni. Kui te ei soovi vastutuse kaitset, vaid eelistate ettevõtluse alustamist lihtsa maksualase kaasamisega, oleks parem valik partnerlus.

Pildikrediit: FreeFoto.com